© VCE

BAB A3

Nemecko

V rámci koncesie sa diaľničná trasa A3 v dĺžke 76 km medzi Würzburgom a Erlangenom rozširuje a prerába sa jej návrh. Ako partner záujemcu o koncesiu sa VCE podieľa na príprave návrhu 42 prevažne ucelených mostných objektov vrátane dvoch lanových, dvoch zelených a ôsmich železobetónových zložených mostov s rozpätiami 50 až 60 m.

Sústreďujeme sa na statické spracovanie, ako aj na určovanie množstva so zreteľom na koncept pracovného toku.
Vďaka parametrizácii, BIM a 3D množstevnému prieskumu pre špecifikácie služieb je možné použiť analógie, zvýšiť efektivitu v termínoch a zrozumiteľne a s vysokou presnosťou znázorniť hmoty a geometriu budovy.

Pre VCE je veľmi dôležité optimalizovať spracovanie návrhu pomocou špecifických moderných metód a zvyšovania úrovne detailov v BIM.