© VCE

Metro Dauha – Návrh uloženia koľaje na betónových doskách

Dauha, Katar

Sieť metra v Dauhe pozostáva z troch liniek metra s dĺžkou trate cca. 132 km v 1. etape projektovania a zahŕňa úseky v tuneloch, na mostoch a na zemné práce. V priebehu podrobného návrhu koľají na betónových doskách vrátane výhybiek a križovatiek bola celá trasa koľaje vymodelovaná v 3D a umiestnená a znázornená v správnej polohe.

VCE prevzala úlohu navrhovania v tomto projekte a pripravila čiastkový model pre oblasť návrhu koľaje na betónových doskách. Pred prípravou modelu bola dohodnutá úroveň detailov a požiadavky na čiastkový model. Cieľom je použiť celkový model projektu na detekciu kolízií, pre vizualizáciu a koordináciu.