© VCE

Tunel Koralm a tunelový systém Granitztal – železničné zariadenia

Rakúsko

Na základe tohto pilotného projektu bol vymodelovaný celkový plášť tunela vrátane koľajového systému a boli prezentované možnosti a výhody BIM.

Okrem iného je možné simulovať stavebné cykly a tak ich lepšie vizualizovať. Okrem množstva informácií, ako je kubatúra, materiál a náklady, jednotlivé modelované objekty obsahujú aj informácie, kedy a kde sa majú nainštalovať.

3D modely je možné využiť aj na virtuálne jazdy nezávislé od prevádzky a vlakovej dopravy, čo umožňuje lepšiu prípravu na prieskumy a údržbu.

Navyše digitálny dizajn nemusí byť len kontrolovaný na obrazovke. Pomocou upravenej reality je možné digitálne modely premietať do prostredia pomocou špeciálnych okuliarov.

Preto je možné požadované pokyny alebo plán údržby dobre viditeľne zobraziť priamo pri zariadení, napríklad pri údržbárskych prácach v tuneli.