Železničná stanica Franz-Josefs

Viedeň, Rakúsko

V rámci prípravy na budúcu prestavbu železničnej stanice Franz-Josefs a budovy Banky Austria v 9. viedenskom okrsku bola VCE poverená vytvorením BIM modelu existujúcej štruktúry. Úloha zahŕňala preklad približne sedemtisíc ručne kreslených plánov do štrukturálneho BIM modelu úrovne 300, vrátane všetkých konštrukčných podláh, nosníkov, stĺpov, otvorov, prefabrikovaných prvkov a schodísk. Existujúce plány pochádzajú z roku 1974 a mnohé z nich boli v dezolátnom stave a nutne potrebovali digitalizáciu.

Druhá fáza projektu zahŕňala kalibráciu každého prvku BIM modelu tak, aby zodpovedal 2D prieskumným výkresom, aby sa dosiahla globálna tolerancia ±2 cm. Model poskytne optimálny základ, na ktorom môže prebiehať budúci proces plánovania.