Almský most

Almbrücke

Almský most

Horné Rakúsko, Rakúsko

V rámci dvojstupňovej súťaže návrhov VCE predložil návrh projektu sanácie konštrukcie objektu W9 Almský most a súvisiacich opatrení na spodnej stavbe. Diaľničné oddelenie hornorakúskej vlády ocenilo tento návrh ako víťazný projekt a VCE bola poverená ďalším rozpracovaním návrhu.

Nosné konštrukcie v združenej konštrukcii sú navrhnuté tak, aby boli vytvorené hladké plochy a nebol v maximálnej možnej miere narušený efekt pamiatkovo chránených pilierov.