Drauquerung

Visualisierung Drauquerung

Drauquerung

Korutánsko, Rakúsko

Dvojkoľajový železničný most ako súčasť Koralmskej železnice. Trasa prechádza Drávou v oblasti vodnej nádrže Völkermarkter s konštantným polomerom 3200 m a je vhodná pre návrhovú rýchlosť Ve = 200 km/h. Konštrukcia z predpätého betónu s vonkajším a vnútorným pozdĺžnym predpätím. Rozpätia dvoch predpolí a hlavného mosta sú: 3 x 45 m + 50 m + 80 m + 50 m + 4 x 45 m = 495 m.