Dunajská lávka Linz

Dunajská lávka Linz

Linz, Rakúsko

Krehký, ľahký most je integrovaný do mestskej zástavby. Ako nosná konštrukcia bol zvolený systém skutočného visutého mosta. Závesné laná sú riešené ako dvojité laná, na ktorých je pomocou spojovacích tyčí zavesený stužujúci nosník riešený ako oceľový skriňový nosník.

Architektúra: Treusch architecture