Most Mayred

Most Mayred

Viedeň, Rakúsko

V rámci súťaže „Kunstbauplanung mit Architekturen sprievodné plánovanie Mayrederbrücke“ (inžinierske stavby s architektonickým projektovaním mosta Mayreder) boli vypísané výberové konania na návrh mosta pre peších a cyklistov na križovanie existujúcich a budúcich dopravných ťahov v oblasti existujúcej stanici U2 Aspern.

Hlavnou myšlienkou konceptu je vývoj udržateľného riešenia, ktoré bude vhodné do budúcnosti. Predložená koncepcia optimálnym spôsobom zohľadňuje všetky z dnešného pohľadu známe okrajové podmienky. Konštrukcia sa vyznačuje robustným, integrálnym dizajnom (žiadne ložiská a prechody vozoviek). Zjednodušený dizajn konštrukcie zohľadňuje všetky aspekty rodovo vhodného dizajnu, ako je prehľad, prístupnosť verejnosti a osvetlenie.

Architektonický návrh: Treusch Architecture