Most Seitenhafen

Seitenhafenbrücke © Treusch

Most Seitenhafen

Viedeň, Rakúsko

Navrhnutý koncept spája jasné technické a funkčné riešenie s inovatívnym prístupom a výhodami integrálnej nosnej konštrukcie.

Vďaka použitiu inovatívnych detailných riešení (teplotné vyrovnávanie pomocou "voľného ohrevu a voľného chladenia", návrh flexibilných podpier s modifikovaným zásypom) je integrálna konštrukcia úspešne prispôsobená. Tento typ konštrukcie má vytvárať technicky robustné a zároveň efektívne konštrukcie.

Konzorcium s Treusch architecture