Salzachsteg Juh

© Treusch

Salzachsteg Juh

Salzburg, Rakúsko

Nový most je harmonicky integrovaný do krajiny rieky Salzach ako plávajúci, jasne tvarovaný prvok. Vzhľadom na ľahkú konštrukciu mosta dochádza len k miernemu zásahu do prírodnej rekreačnej oblasti. Brehy rieky sú naprojektované s rôznou intenzitou na oboch brehoch s verejnými priestranstvami, ktoré lákajú k odpočinku.

Most vytvára prepojenie pre chodcov a cyklistov medzi obytnou zástavbou na pravej strane rieky a lužným lesom na ľavej strane.

Most Salzach je navrhnutý ako nosný pásový most s hlavným rozpätím 70 m.

Architektúra: Treusch / VCE