Skywalk Spittelau

Skywalk Spittelau

Skywalk Spittelau

Viedeň, Rakúsko

Skywalk Spittelau má nadviazať spojenie medzi 9. a 19. viedenským okrskom, ako aj s linkami metra U4 a U6 v pešej vzdialenosti. Okrem toho je Skywalk Spittelau dôležitým spojením siete mestských cyklotrás.

Zvolená trasa vedie cez existujúci mostný pilier, čím vznikajú dva samostatné mostné objekty. Kryt z ETFE-membrán má slúžiť ako ochrana, ako aj projekčná plocha pre farebné svetlo.

Architektúra: mfg Architektur