Home

Projekt mesiaca

Kanada-Líniová stavba-Most. 24 kotviacich káblov sa má podrobiť meraniu sily každých 6 rokov v rámci hlavnej skúšky mosta.

viac o projekte >

1

VCE Vienna Consulting Engineers s.r.o. je nezávislá, technologicky orientovaná poradenská spoločnosť so sídlom na Slovensku. Spoločnosť je dcérskou spoločnosťou VCE Vienna Consulting Engineers ZT GmbH.