© VCE

Most je navrhnutý ako kombinovaný lanový a visutý most. VCE inštaloval na oboch pylónoch seizmický monitorovací systém, ktorý dokáže zaznamenávať a vyhodnocovať zemetrasenia a účinky silného vetra na samostatne stojace pylóny.

Klient: Hyundai-SK Joint Venture