A9 Triptis–Schleiz

Projekt PPP pozostáva z 19 km dlhého 6-pruhového rozšírenia diaľnice medzi Triptis –Dittersdorf – Schleiz a ďalších 26 km priľahlých, už vybudovaných úsekov. Zmluvná trasa súčasného projektu je dlhá 45 km a zahŕňa modernizovanú a existujúcu trasu. Celková zmluvná doba projektu je 20 rokov.

Služby: Analýza životného cyklu, plánovanie údržby