ACC & HCW, Airport Vienna

Air Cargo Center (ACC) predstavuje zväčšenie nákladných a špedičných hál vrátane potrebných kancelárskych priestorov. V prvej stavebnej etape sa realizovalo cca. 4 000 m² špedičných hál a 10 500 m² kancelárskych priestorov. Handling Center West je novo vybudovaná budova ku Air Cargo Center. Haly tvoria stĺpy v 10 m rastri a skeletová rámová konštrukcia s rozpätiami 35 m a 28 m, ktorá nesie prístrešok z drevených sendvičových panelov s hliníkovým krytom.