AK Plösslgasse © VCE

V 4. Viedenskom obvode bola postavená administratívna budova s dvoma suterénnymi a siedmimi poschodiami pre úrad práce pre oblasť Viedeň a Dolné Rakúsko. Predná fasáda sa navrhla z profilovaného skla. Bola vypočítaná simulácia budovy zohľadňujúca špecifické užívateľské, ako aj technické (HVACR) a fyzikálne podmienky, aby sa zabezpečila štrukturálna a fyzikálna, ako aj klimatická kontrola kvality.

Okrem toho sa vykonalo akustické meranie deliacej steny medzi konferenčnými miestnosťami na prvom poschodí z hľadiska súladu s požadovanou na vzduchovú nepriezvučnosť.