Analýza pohybu pre plošinu DolWinAlpha

Plošina DolWin alpha zaznamenala neočakávane vysoké pohyby v hornej časti konštrukcie, dokonca aj v miernych poveternostných/morských podmienkach, ktoré majú škodlivý vplyv na elektrické vybavenie plošiny a môžu tiež viesť k predčasnému poškodeniu únavou.

Rozsah prác zahŕňal analýzu pohybu plošiny DolWin1 rozdelenú do dvoch fáz. V prvej fáze sa uskutočnili merania pohybov plošiny a analýza dát. V rámci druhej fázy boli získané dáta porovnané s očakávanou štrukturálnou odozvou plošiny odvodenou z dynamického štrukturálneho modelu. Posledným krokom bolo navrhnutie technického riešenia na zníženie týchto pohybov.

Miesto: Severné more

Klient: TenneT TSO GmbH