BAB A8 München – Augsburg

Projekt, model súkromného verejného partnerstva (PPP alebo PFI), pozostáva od modernizácie 37 km existujúcej diaľnice (štyri až šesť jazdných pruhov + núdzový pruh) až ku prevádzke a údržbe celkovo 52 km diaľnice medzi Mníchovom a Augsburgom v južnom Nemecku. Tento 60-ročný úsek už kapacitne nevyhovoval súčasného objemu dopravy viac ako 100 000 vozidiel denne. 30-ročný koncesný projekt zahŕňa financovanie, projektovanie, výstavbu, prevádzku a údržbu vrátane niekoľkých protihlukových stavieb a približne 111 mostov a iných stavieb.

Konzorcium KONFAM vymenovalo VCE, aby vykonávala úlohu technického poradcu pre poverených vedúcich pracovníkov.