Nezávislý Inžinier

Technická a finančná kontrola ako sekundárny kontrolný orgán je vaším informačným partnerom pre všetky agendy obchodného manažmentu, technických a organizačných projektov. Kontroluje realizáciu projektu, okamžite zisťuje odchýlky a hlási ich prevádzkovateľovi projektu spolu s návrhmi riešení. Technická a finančná kontrola je nezávislá kontrolná agenda, ktorá zodpovedá len prevádzkovateľovi projektu.

__________________________________________

Na stiahnutie:

> Profil spoločnosti