Kontrola konštrukcie / hlavná prehliadka

 

  • Konštrukčné prehliadky na mostoch, budovách, priemyselných stavbách a špeciálnych stavbách
  • Hlavné prehliadky
  • Príprava podrobných výkresov a zdokumentovanie majetku
  • Špeciálne prehliadky
  • Merania a analýzy
  • Skúšky počas stavebných prác
  • Dokumentácia o škode
  • Odborné posudky