Vzhľadom na zvýšenie kapacity a prevádzkovej dostupnosti železničného úseku Bruck/Mur – Graz je potrebné zlepšiť technický stav všetkých stavieb a ich častí (aktív). VCE preto vyvinula integrovanú metodiku životného cyklu s cieľom analyzovať súčasný proces starnutia a navrhnúť potrebné nadchádzajúce zásahy údržby a výmeny pre rôzne triedy aktív (mosty, steny, elektrotechnika, signalizácia a koľajové zariadenie).

Za týmto účelom bolo potrebné analyzovať dostupné hodnotiace údaje rôznych aktív a porovnať súčasný stav týchto objektov s teoretickými modelmi starnutia, ktoré vyvinula VCE. Na základe tohto porovnania boli vypracované plány údržby na mieru pre každé jednotlivé zariadenie predtým, ako boli urobené zásahy (zosúladené podľa obmedzení z rôznych skupín majetku a daných požiadaviek na stav a dostupnosť). Konečný výstup je daný plánmi údržby optimalizovanými naprieč aktívami a zodpovedajúcou prognózou stavu na rok 2025.

Klient: ÖBB Infrastruktur AG