Mosty

Náplňou prác pri mostnom staviteľstve je projektovanie a kontrola mostných konštrukcií, t.j. najmä cestných, železničných a peších mostov, ako aj posúdenie nosných častí mostov a ich priehyb.

Projekt je spracovaný v troch projektových fázach v závislosti od zmluvy:

> Predbežný návrh
> Základný návrh
> Detailný návrh

Osobitný dôraz sa kladie na ucelený návrh trasy, štruktúry a prostredia. Okrem optimálneho technického riešenia podporujeme a radíme našim klientom aj z ekonomického hľadiska, napríklad pomocou analýz životného cyklu nákladov.

Okrem klasickej novostavby mostov je doplnkovým odvetvím aj kontrola, prepočty a údržba existujúcich mostných konštrukcií.

__________________________________________

Priečinok na stiahnutie:

> Priečinok Mosty