Campina–Predeal

Opravy na dvojkoľajnej železničnej trati Bukurešť – Brašov medzi Campinou a Predealom za plnej prevádzky. Rozsah prác na úseku v dĺžke 48 km zahŕňa zakladanie, koľajový zvršok ako aj potrebné opatrenia na zabezpečenie svahu vrátane riečneho inžinierstva.