Projekt, model súkromného verejného partnerstva (PPP), tvorí vybudovanie 75 km nových ciest. Projekt pozostáva z piatich samostatných úsekov, Dubná Skala – Turany, Turany – Hubová, Hubová – Ivachnová, Janovce – Jablonov a Fričovce – Svinia nachádzajúce sa v severnej časti Slovenska. Tieto cestné úseky tvoria časť hlavného koridoru medzi Bratislavou a Košicami. 30-ročný koncesný projekt zahŕňa financovanie, projektovanie, výstavbu, prevádzku a údržbu 75 km novej dvojprúdovej diaľnice, množstvo protihlukových stavieb, približne 111 mostov s celkovou dĺžkou 19242 m, štyri tunely s celkovou dĺžkou 7 183 m a jedno stredisko správy a údržby. Krátky čas výstavby je jednou z najnáročnejších výziev tohto projektu.

MLA poverila Atkinsa a VCE, aby vykonávali úlohu technického poradcu pre Veriteľov.