Diaľnica E18 Koskenkylä – Kotka

Projekt, model súkromného verejného partnerstva (PPP), pozostáva z výstavby 53 km dlhej novej diaľnice vrátane 17 km, ktoré prejdú modernizáciou. Cestná telematika na úseku 87 km z Porvo do Rantahany. Sedem nových mimoúrovňových križovatiek, 76 mostov, 37 km protihlukových stien, 500 m tunelov a tri odpočívadlá. Prevádzka a údržba bude po dobu 20 rokov.

MLA menovala VCE, aby vykonávala úlohu technického poradcu pre Veriteľov. Spoločne boli preskúmané tieto otázky: organizácia a schopnosti konzorcia, environmentálne otázky, kľúčové otázky návrhu a výstavby, metodika výstavby, plánovanie a harmonogram, návrhy prevádzky a údržby, zmluvné záležitosti, analýza rizík.