Diaľnica Zagreb - Macelj

Koncesionárskej spoločnosti AZM bola udelená licencia na výstavbu a prevádzku diaľnice zo Záhrebu do Macelja so všetkým súvisiacim vybavením a zariadeniami (model PPP, 28 rokov). Celková dĺžka diaľnice zo Záhrebu do Macelja je cca. 60 km, skladá sa z dvoch jazdných pruhov a núdzového pruhu v každom smere. Severná časť: cca. 19,4 km, novo budovaná diaľnica v ťažkom teréne s deviatimi tunelovými rúrami (dĺžky od 300 m až 1700 m), 15 novými mostami (dĺžky od 150 m až 500 m, spolu cca 4 km), tromi mimoúrovňovými križovatkami s novými podjazdmi a nadjazdmi, tri mýtne stanice, dve odpočívadlá (jedna čerpacia stanica) a nové stredisko prevádzky a údržby s dispečingom. Južná časť: cca. 6,4 km, rozšírenie z polovičného na plný prierez. Výstavba nového mosta ponad rieku Sáva a sanácia existujúceho mosta (hlavný most je oceľový, pripájacie mosty z predpätého betónu, celková dĺžka cca 1 km). Existujúca časť: cca. 34 km, modernizácia o SOS hlásky, kamerový dohľad a tri mýtne stanice. Inšpekčná a hodnotiaca štúdia existujúcich objektov a vozoviek.