E39 Lyngdal – Flekkefjord

Trasa Lyngdal-Flekkefjord E39 o 15 km skráti a zabezpečí zlepšenie hlavného spojenia medzi mestami Kristianssundom – Stavangen. Nová trasa bude pozostávať zo 7,5 km tunelov, 1,1 km mostov a cca. 9 km budú tvoriť zemné práce.

Tento projekt je jedným z pilotných projektov v Nórsku. Spoločnosť VCE poskytovala poradenstvo spoločnosti Construction JV počas fázy výberového konania až do najlepšej a konečnej ponuky.