Železnice

Vývoj systémov riadenia výstavby:

Pracujeme na príprave konceptov údržby a servisu konštrukcií na základe našich súčasných vedomostí a poznatkov z prehliadok týchto konštrukcií. Zaoberáme sa predovšetkým stavbami určenými pre železničné trate, najmä mostami a plávajúcimi koľajovými doskami.

Stavba železníc a bezpečnosť tunelov:

Ťažiskom našej činnosti je ďalší rozvoj pevných zjazdných komunikácií s ohľadom na zvýšenie bezpečnosti v tuneloch (dostupnosť hasičskými a záchrannými vozidlami s gumovými pneumatikami), vývoj prechodov medzi pevnými jazdnými systémami a štrkovými lôžkami a vývoj mostných prechodových konštrukcií bez dilatačných škár.

Ochrana proti vibráciám a hluku:

Nevyhnutnou činnosťou našej kancelárie je vývoj, projektovanie a dohľad nad antivibračnými opatreniami (pevná jazdná trať, plávajúca koľajová doska) a protihlukových systémov (absorpčné prvky, protihlukové steny) pre existujúce aj novovybudované železničné trate.

Dopravný dizajn železnice:

Dôležitý dôraz je kladený na dizajn železníc. Zaoberáme sa projektmi vo všetkých fázach projektovania a vo všetkých odvetviach železničného staviteľstva. Spektrum našich služieb zahŕňa vývoj infraštruktúry, všeobecný návrh, výberové konania a detailný konštrukčný návrh. V oddelení železničných stavieb sa rieši aj viaceré projekty v oblasti vnútromestských podzemných a prímestských železníc. Spracovanie našich projektov električkových tratí zahŕňa jednak zriaďovanie nových tratí, ale aj prepojenie električkových tratí s ostatnými zariadeniami verejnej dopravy v prípade celkových projektov pre veľké mestské centrá.

__________________________________________

Priečinok na stiahnutie:

> Priečinok Železnice

Priečinok na stiahnutie:

> Priečinok Hromadná doprava