Poradenstvo v oblasti životného prostredia

VCE ponúka komplexný a inovatívny rozsah služieb pre trvalo udržateľné zlepšovanie environmentálnych podmienok spoločnosti. S naším interdisciplinárnym tímom špecialistov pokrývame celú oblasť životného prostredia vrátane imisnej a klimatickej ochrany, energetiky a environmentálnej technológie, stavebnej fyziky a priestorovej akustiky, ako aj analýzy materiálov a životného cyklu.

Ochrana proti dynamike & vibráciám

Ochrana pred vibráciami - Umelecké diela

Akustika & Ochrana pred hlukom

Analýza & Aerodynamika látok znečisťujúcich ovzdušie

Uhlíková stopa

__________________________________________

Kontakt:

Karina Pascoli
pascoli@vce.at

__________________________________________

Na stiahnutie:

> Súbor Ochrana proti dynamike & vibráciám

> Súbor Ochrana pred vibráciami - Umelecké diela

> Súbor Akustika & Ochrana pred hlukom

> Súbor Analýza & Aerodynamika látok znečisťujúcich ovzdušie

> Súbor Uhlíková stopa