Flyrock – Zohľadnenie odletujúci štrku z trate

V prípade vysokej rýchlosti vlaku je možné vyvolať jav - odletujúceho štrku. Ide o jav, pri ktorom sú kamene vysokou rýchlosťou katapultované zo zaťaženého koľajového lôžka. Stáva sa to v dôsledku reťazovej reakcie spôsobenej rôznymi podmienkami a môže spôsobiť veľké škody na infraštruktúre, ako aj ohroziť cestujúcich a zamestnancov.

Výskumný projekt bude skúmať pôvod a zabránenie tvorby tohto javu. Projekt je výrazne zameraný na kauzálny výskum vďaka meraniam v reálnych podmienkach. Bude tvoriť základ konceptu pre budúce zabránenie tvorby tohto javu.