© VCE

Nové pristávacie miesto pre helikoptéry sa bude nachádzať v bezprostrednej blízkosti existujúceho areálu na juhozápadnom okraji nemocnice a má umožniť operátorom leteckej pohotovosti udržiavať letovú prevádzku podľa štandardov súčasných typov vrtuľníkov aj pre ďalšej generácie.

Bol pripravený a vypočítaný trojrozmerný model na určenie očakávaných akustických imisií spôsobených pristátím vrtuľníka. Počítačový model bol vytvorený s ohľadom na všetky relevantné vplyvové parametre ako topografia, bariéry, konštrukcia, protihlukové opatrenia atď.