© Toni Rappersberger

Hotel Schubertring

Z dôvodu úpravy objektu Schubertring 10–12 bol vykonaný protihlukový prieskum s cieľom vyhodnotiť predpokladané emisie hluku a imisií z vykurovacieho a ventilačného systému situovanom na streche objektu.

Klient: AMISOLA Immobilien AG

Architektúra: Atelier Heiss ZT GmbH