Reiterstatue Erzherzog Karl © VCE

Jazdecká socha arcivojvodu Karla

<p>12 m vysoká jazdecká socha arcivojvodu Karla sa nachádza na Heldenplatz vo Viedni. Táto pamiatka je jednou z mála jazdeckých sôch na svete, ktorá stojí iba na dvoch zadných nohách koňa. Prevádzkyschopnosť a stav sochy by sa len ťažko dala posúdiť len vizuálnou obhliadkou zvonku. Merania mali za cieľ poskytnúť významné spektrum a zdokumentovať jeho zmeny v priebehu času.</p>