Koncept SHM pre plošinu DolWinAlpha

Náplň práce zahŕňal vývoj komplexného konceptu monitorovania plošiny a vypracovanie návrhu dokumentu pre monitorovanie životnosti. Špeciálny dôraz bol kladený na dynamické správanie konštrukcie, zvarové spoje a pracovné škáry.

Súčasťou konceptu bol aj odhad nákladov na implementáciu všetkých monitorovacích služieb.

Miesto: Severné more

Klient: TenneT TSO GmbH