Inžinierstvo životného cyklu – Samostatná stavby

 

  • Analýza životného cyklu stavby (krivky starnutia, predpoveď stavu)
  • Stanovenie zostávajúcej životnosti
  • Plánovanie a optimalizácia opatrení údržby (akčné plány, plány nákladov atď.)
  • Skúmanie rôznych modelov s náležitým zohľadnením analýzy životného cyklu
  • Výpočet náhradnej hodnoty
  • Oceňovanie stavieb a stavebného fondu
  • Strednodobá a dlhodobá predikcia hodnoty majetku
  • Dlhodobé plánovanie rozpočtu a predikcia nákladov na údržbu