Lift in Kotor, Montenegro

Lift in Kotor

Historická pevnosť na kopci Kotor je turistickou atrakciou s veľmi ťažkou dostupnosťou. Vzhľadom na požiadavky UNESCO je možné zabezpečiť prístup do pevnosti len konštrukciou s výťahom. Preto má cca. 250 m od mesta vyrásť 250 m dlhý peší tunel. Na jeho konci vo vnútri kopca bude na tunel napojená zvislá šachta. V tejto cca. 250 m dlhej zvislej šachte budú umiestnené dva osobné výťahy, ktoré dopravia návštevníkov do pevnosti.