LRT Dublin

LRT Dublin

Električka LRT Dublin v súčasnosti pozostáva z dvoch nezávislých liniek s rôznymi koľajovými systémami. V niektorých častiach existujúceho systému pevná jazdná trať došlo v krátkom čase po inštalácii k poškodeniu. Celkovo je ovplyvnených deväť oblúkov s dĺžkou trate 1 600 m. Nakoniec bolo nainštalovaných 4 300 upevnení koľajníc.

Služby: Návrh čiastočnej sanácie a rekonštrukcie existujúcej trate