LT44 Lainzer Tunnel

LT44 Lainzerov tunel

Pre efektívne prepojenie juhovýchodu a západu Viedne je Lainzerov tunel realizovaný ako súčasť najdôležitejšieho rakúskeho železničného koridoru. Úsek 44 s celkovou dĺžkou 690 m zahŕňa trať Južnej železničnej trate v smere k pripojovaciemu tunelu a je realizovaný ako hĺbený tunel, nakoľko existujúce obytné domy sa nachádzajú do 50 cm od konštrukcie tunela.