Bridge Object 1618-150

Uskutočnila sa vizuálna kontrola a podrobný dynamický prieskum mosta pomocou BRIMOS®. Všetky relevantné zistenia boli začlenené do teoretického modelu životného cyklu. Boli poskytnuté odporúčania pre modernizačné zásahy, ktoré hodnotili ich dôsledky na zostávajúcu životnosť a náklady na údržbu.

Služby: Prehliadka mosta, Dynamické merania, Analýza životného cyklu