© VCE

Na streche Leopoldovho múzea, ktoré je súčasťou Múzejnej štvrte v centre Viedne, je vybudovaný pavilón pre budúce využitie na podujatia a eventy.

Uskutočnili sa rozsiahle merania a analýzy, aby bolo možné posúdiť vplyvy vibračne intenzívnej stavebnej činnosti pri výstavbe strešnej konštrukcie Leopoldovho múzea na výstavné miestnosti a umelecké predmety v interiéri. V tomto procese boli zistené vibrácie vyskytujúce sa pri skúšobných vrtoch na fasáde Leopoldovho múzea na obrazy (Schiele, Klimt) a pre ktoré bolo potrebné zabezpečiť osobitnú ochranu.

V koordinácii so zástupcami objednávateľa boli na základe výsledkov vypracované odporúčania pre bezpečnú inštaláciu obrazov počas stavebných prác (premiestnenie obzvlášť kritických predmetov, elastické uloženie všetkých nástenných obrazov).