Pobrežné konštrukcie

Posudzovanie a riadenie pobrežných konštrukcií značne ťaží z informácií z monitorovania. Údaje o skutočnej špecifickej odozve systému nesú všetky potrebné informácie pre monitorovanie životnosti stavby.
Základné ponúkané služby sú:

> Stanovenie maximálnej únosnosti
> Kvantifikácia stavu únavy a zostávajúcej
   únavovej životnosti
> Plán kontrol založený na stave šetrí
   peniaze na vizuálne kontroly
> Kvantifikácia životného cyklu a
   zostávajúca životnosť

Monitorovacie systémy poskytujú dodatočné informácie o prevádzkových zaťaženiach a o udalostiach, ktorému bola konštrukcia vystavená počas jej životnosti. To znižuje neistoty v procese hodnotenia a postupu údržby.

__________________________________________

> Ropné a plynové plošiny
> Pobrežný vietor

__________________________________________

Na stiahnutie:

> Pobrežné konštrukcie