Ostregion – Fáza 1

Projekt, model súkromného verejného partnerstva (PPP) pozostáva z výstavby 51,5 km dlhej novej cesty. Skladá sa zo štyroch samostatných úsekov, A5 Juh, S1 Západ, S1 Východ a S2, ktoré sú spojené do tvaru Y (ypsilon). severne od Viedne. Tieto úseky tvoria hlavný dopravný koridor medzi Mistelbachom a Viedňou. 33-ročný koncesný projekt zahŕňa financovanie, projektovanie, výstavbu, prevádzku a údržbu 51,5 km novej (hlavne) dvojprúdovej cesty, s množstvom protihlukových stavieb, tri hĺbené tunely, jeden 1,4 km dlhý vŕtaný tunel (s napojený na tunely budované metódou cut & cover), približne 74 ďalších stavieb a dve čerpacie stanice.

Konzorcium AKOR poverilo Atkinsa a VCE, aby vykonávali úlohu technického a dopravného poradcu pre poverených vedúcich pracovníkov. Spoločne boli preskúmané tieto otázky: organizácia a schopnosti konzorcia, environmentálne otázky, kľúčové otázky návrhu a výstavby, metodika výstavby, plánovanie a harmonogram, návrhy prevádzky a údržby, zmluvné záležitosti, analýza rizík.