Projekt predstavuje 25 km dlhý úsek diaľnice A5 North/Weinviertel spájajúci Schrick a Poysbrunn (od km 23,728 po km 48,460) a bude prevádzkovaný 25 rokov (2016–2041). V rámci výberového konania na PPP projekt VCE vypracovala koncepciu údržby celého diaľničného úseku pozostávajúceho z 25 km vozovky (betónovej a asfaltovej), viac ako 40 mostov, viac ako 6 km protihlukových stien a 15 portálov.

Koncepcia bola rozdelená do štyroch hlavných kategórií: údržba vozovky a inžinierskych stavieb, údržba zariadení cesty, čistenie a údržba zelene.

Klient: PORR Bau GmbH