© VCE

Predĺženie električkovej linky 26 je zložené z troch úsekov s celkovou dĺžkou 4,6 km. Trasa vedie z námestia Kagraner Platz až po mestskú železničnú stanicu Hausfeldstrasse v rovinatej polohe s výnimkou úseku 2, ktorý je vybudovaný vo vyvýšenej polohe s maximálnou povolenou rýchlosťou 70 km/h.

V rámci analýz boli vykonané rozsiahle prieskumy (základné merania – vzduchom šírený hluk; stavebno-dynamické stavebné prieskumy – vibrácie a sekundárny hluk), bol predikovaný hluk z prevádzky električiek a stavebných prác a boli prijaté zodpovedajúce opatrenia na ochranu obyvateľov.