Rheinbrücke Hard–Fußach

Na Rheinskom moste Hard–Fußach sa musia vykonať rozsiahle opravy pre jeho zlý stav. Boli vykonané analýzy štyroch rôznych variantov (oprava, oprava a novostavba cyklotrasy šírky 4 m, resp. 6,5 m, kompletná novostavba) s prihliadnutím na údržbu dopravy a náklady životného cyklu.

Služby: LCC-analýza