© VCE

Štadión Ernst Happel - Eliptická strecha

Trvalý monitorovací systém ponúka informácie o nosnom správaní pri vysokých zaťaženiach a dokumentuje štandardné správanie počas dlhšej časovej osi.

Klient: Mesto Viedeň