Kvôli Schengenskej dohode a interným cieľom bude Hlavná stanica Salzburg rozšírená na tranzitnú stanicu a križovatku pre TEN. Z tohto dôvodu bola potrebná kompletná úprava stanice vzhľadom na pamiatkovo chránené územia, budovu terminálu a existujúcu halu.

Vzhľadom na architektonický štýl konštrukcie strechy nástupišťa a konkrétne špecifikácie pre veterný komfort cestujúcich bolo potrebné vykonať rozsiahlu testovaciu akciu v aerodynamickom tuneli. Okrem iného výsledky týchto skúšok tvorili podklad pri návrhu konštrukcie.

Okrem toho by sa na základe analýzy dynamiky výpočtovej tekutiny (CFD) mali zlepšiť podmienky pohodlia vetra v podpovrchovom priechode stanice a systém odvetrávania dymu.