Tlmiče hluku v staniciach metra

V oblasti podzemných tratí je potrebné metrologicky preskúmať zvukovo technický stav tlmičov hluku v priestore koľaje. Preto sa vo vybranej stanici kontroloval čas dozvuku a zvukové imisie podzemných tratí.

Nočné merania boli realizované na inštalovaných tlmičoch hluku pri základnej obhliadke a na demontovaných tlmičoch hluku v rámci ďalšieho šetrenia. Pre kontrolu imisií v bezprevádzkovej dobe boli vykonané skúšky so skúšobnými vlakmi, kde boli merané definované rýchlosti. Výsledky boli porovnané a mali by preveriť režim činnosti a potrebu tlmičov hluku.

Klient: Wiener Linien