Pozemné stavby

Návrh konštrukcie prebieha v jednotlivých krokoch, čo zaručuje správne a bezpečné prevedenie stavby. Projektový manažér vyhodnotí základy projektu kontaktovaním klienta, architekta a špecializovaných odborníkov, aby prediskutovali požadované úlohy. S týmito informáciami sa vypracuje statický a konštrukčný predbežný návrh, v ktorom sú načrtnuté základné konštrukčné prvky ako sú konštrukčné materiály, dizajn, výrobný proces, návrh spojov, statická schéma a spôsob zakladania vrátane zabezpečenia základovej jamy. Následne sa vypracuje konštrukčný návrh vrátane odhadovaného statického výpočtu a statického návrhu.

Následne je vypracovaný návrh predložený. Predložený návrh sa zosúladí so všetkými stranami zapojenými do projektu. Následne sa vykonajú podrobné statické výpočty vedúce k detailnému konštrukčnému návrhu. VCE má silný tím dobre vyškolených zamestnancov s dlhoročnými skúsenosťami, ktorí zaručujú bezpečný a efektívny dizajn.

__________________________________________

Na stiahnutie:

> Súbor Pozemné staviteľstvo