Traunbrücke Steyrermühl

Zatiaľ čo jeden z mostných objektov bol odstránený (odstrelom), zostávajúca konštrukcia bola monitorovaná za účelom vyhodnotenia vplyvu odstrelu s ohľadom na jej konštrukčnú bezpečnosť a prevádzkyschopnosť. Prieskum bol zameraný na primárnu nosnú konštrukciu (klenbu).

Služby: Dynamické merania, Analýza životného cyklu